Over ons

Unlimited Exploration vzw werd opgericht op 30 november 2020.

De vzw stelt zich tot doel kinderen, jongeren en volwassenen zowel op school, op de werkvloer als in de vrije tijd te ondersteunen en te begeleiden, waarbij de nadruk wordt gelegd op het recreatieve, competitieve, culturele, sportieve, educatieve en/of sociale aspect van de persoon, zonder onderscheid te maken in leeftijd, ras, religie, geaardheid of stand. Zij stelt zich eveneens tot doel jongeren en volwassenen te ondersteunen bij hun studies, waarbij de nadruk wordt gelegd op de voorbereiding en stimulering in het kader van kennisoverdracht en/of ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. Daarnaast tracht de vereniging maatschappelijke thema’s zoals LGBTQ+, aan te kaarten en de maatschappij hieromtrent te onderrichten.

De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

  • Aanbieden, begeleiden en organiseren van verschillende sport-, vrijetijds-, educatieve en sociale activiteiten en vormingen voor alle leeftijden waaronder privéactiviteiten, kampen, uitstappen, infosessies, naschoolse activiteiten, reizen…
  • Aan- en verkoop van middelen in functie van de activiteiten en vormingen.
  • Begeleiden en verschaffen van groepslessen, studiebegeleiding en individuele bijles.

Wie zijn wij?

De vzw werd opgericht door personen met eenzelfde visie en passie. 

Caroline, Frédéric en Eline zijn gepassioneerde personen met ervaring in het onderwijs en elk met een diverse achtergrond qua vakken. Dat zorgt ervoor dat Unlimited Exploration vzw een breed aanbod aan kennis kan aanbieden op wetenschappelijk, taalkundig, creatief… vlak. Samen zijn zij een sterk team dat erin slaagt om die passie te delen met zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Caroline Massart

voorzitter

Frédéric Smets

ONDERVOORZITTER

Eline Philippe

Penningmeester